Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Zásady zpracování osobních údajů

 

                                                                Zásady zpracování osobních údajů ve společnosti  Centrum Bydlení

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízení EU č. 2016/679 (GDPR) potřebujeme Váš souhlas se zpracování osobních údajů, abychom pro Vás mohli zajistit vhodnou nabídku našich služeb.

1. Jaké informace zpracováváme pro administrativní a marketingové účely

- Identifikační údaje jméno a příjmení, adresa trvalého či přechodného pobytu, datum narození, případně rodné číslo, IČO ( pokud je zákazník podnikatelem), číslo OP nebo číslo jiného dokladu totožnosti, případně jejich kopie, telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací nebo fakturační adresu nebo Váš kontakt na sociálních sítích. Tyto údaje potřebujeme k přípravě smluvní dokumentace a komunikaci s Vámi.

-Sociodemografická data jedná se o klasické údaje jako je věk, místo pobytu, pohlaví, stav, vzdělání, příjem, počet členů domácnosti, státní příslušnost, národnost.

-Bankovní údaje jedná se o čísla účtů, která jste nám sdělili k přípravě smluvní dokumentace a vypořádání vzájemných závazků.

-Informace ze sociálních sítí při realizaci našich marketingových kampaní pracujeme i s Facebookem. Data, která zveřejňujete na sociální síti využíváme k lepšímu zacílení naší reklamní kampaně na konkrétní uživatele nebo skupinu uživatelů.

-Údaje o nemovitostech v případě, že využíváte nebo jste v minulosti využili našich služeb, evidujeme údaje o Vašich nemovitostech.

-Údaje o majetkových poměrech - informace o způsobu financování nemovitosti

-Údaje, které o Vás zpracováváme za účelem plnění naší právní povinnosti jedná se o údaje, které musíme sbírat a uchovávat po stanovenou dobu, protože jde o plnění naší legislativní povinnosti zejména archivační povinnosti podle různých zákonů regulujících oblast našeho podnikání.

2. Z jakých zdrojů tyto informace čerpáme?

Informace zpracovávané v rámci souhlasu získáme především od klienta samotného. Využíváme také veřejně dostupné informace jako jsou Katastr nemovitostí, Obchodní a Živnostenský rejstřík, sociální sítě nebo od spolupracujících třetích stran.

3.Pro jaké účely souhlas udělujeme?

- pro účely naplnění Zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitosti

-inzerci Vaší nemovitosti na realitních serverech

-za účelem vytvoření vhodné nabídky pro klienta

-zasílání marketingových nabídek

-párování nabídek a poptávek

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

-Souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání našich služeb nebo než souhlas odvoláte. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány i poté, co uplynula platnost Vašeho souhlasu, ale jen je-li pro jejich zpracování zákonný důvod. Takovým důvodem jsou zejména daňové a účetní povinnosti, zajištění údajů na uplatnění práv ze skrytých vad nemovitostí nebo nutnost zachování evidence o realizovaných obchodech.

5.Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout nebo kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat i částečně a to pouze pro marketingové účely.

6.Zákonná práva při zpracování osobních údajů

Máte právo nás požádat o informaci o osobních údajích, které o Vás zpracováváme a komu je předáváme. V případě zjištění, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněni požadovat po nás vysvětlení. Máte rovněž právo se obrátit v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy.

7.Komu souhlas udělujete?

Protože naši makléři jsou nezávislými podnikateli, podnikajícími samostatně na základě vlastního živnostenského oprávnění, udělujete souhlas vždy realitnímu makléři, který Vám bude služby poskytovat. Každý z makléřů si odpovídá za dodržování Nařízení EU č. 2016/679 a zpracování Vašich osobních údajů samostatně.

8.Komunikační kanály

Ke komunikaci s Vámi využíváme telefon, e-mail, Facebook, Messenger, WatsApp.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?